15 | 12 | 2017

Κύριες επιλογές
Χρονική ταξινόμηση άρθρων
Powered by mod LCA
Οι Ειδήσεις από...

"Η ΗΘΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ"

Μια Ηθική Αρχή συνάντησε κάποιο Υλικό Συμφέρον πάνω σε μια γέφυρα που χωρούσε μόνον έναν να περάσει.

<<Πέσε κάτω, ευτελές πράγμα!>> βροντοφώναξε η Ηθική Αρχή, <<κι άσε με να περάσω από πάνω σου!>>

Το Υλικό Συμφέρον την κοίταξε απλώς στα μάτια και δεν είπε τίποτα.

<<Ά>> έκανε δισταχτικά η Ηθική Αρχή, <<τότε ας ρίξουμε κλήρο να δούμε ποιός θα περιμένει για να περάσει ο άλλος>>.

Το Υλικό Συμφέρον εξακολούθησε να σωπαίνει και την κοιτούσε στα μάτια χωρίς να σαλεύει. 

<<Για ν' αποφύγουμε τη σύγκρουση>> συνέχισε η Ηθική Αρχή, κάπως αμήχανα, <<θα πέσω εγώ κάτω και θα σ' αφήσω να περάσεις από πάνω μου>>.

Τότε το Υλικό Συμφέρον βρήκε τη μιλιά του και, κατά περίεργη σύμπτωση, ήταν ακριβώς η μιλιά που του ταίριαζε.

<<Δε νομίζω πως αξίζει τον κόπο να σε πατήσει κανείς>> είπε.

<<Κι ύστερα, προσέχω πάντα πολύ τι έχω κάτω απ' τα πόδια μου. Γιατί δεν πέφτεις στο νερό;>>

Έτσι κι έγινε.

Ambrose Gwinnett Bierce

Share in Facebook
Tweet it!