15 | 12 | 2017

Κύριες επιλογές
Χρονική ταξινόμηση άρθρων
Powered by mod LCA
Οι Ειδήσεις από...

"MARY DON'T YOU WEEP" BRUCE SPRINGSTEEN AND THE SESSIONS BAND

"Mary Don't You Weep" (alternately titled "O Mary Don't You Weep", "Oh Mary, Don't You Weep, Don't You Mourn", or variations thereof) is a Negro spiritual that originates from before the American Civil War – thus it is what scholars call a "slave song," "a label that describes their origins among the enslaved," and it contains "coded messages of hope and resistance."

It is one of the most important of Negro spirituals.

The Bruce Springsteen with The Seeger Sessions Band Tour, afterward sometimes referred to simply as the Sessions Band Tour, was a 2006 concert tour featuring Bruce Springsteen and The Sessions Band playing what was billed as "An all-new evening of gospel, folk, and blues", otherwise seen as a form of big band folk music. The tour was an outgrowth of the approach taken on Springsteen's We Shall Overcome: The Seeger Sessions album, which featured folk music songs written or made popular by activist folk musician Pete Seeger, but taken to an even greater extent.

 

Share in Facebook
Tweet it!