16 | 12 | 2017

Κύριες επιλογές
Χρονική ταξινόμηση άρθρων
Powered by mod LCA
Οι Ειδήσεις από...

LP

LP (Laura Pergolizzi, born 1982) is an American pop/rock singer and songwriter, originally from Long Island, New York. She moved to Los Angeles in 2010. She has released three albums and one EP. As a songwriter, she has written for Rihanna, Christina Aguilera, and Cher Lloyd, among others. Studio albums:

Heart-Shaped Scar (2001), Suburban Sprawl & Alcohol (2004), Forever for Now (2014)

Πηγή: Wikipedia

 

Share in Facebook
Tweet it!