17 | 12 | 2017

Κύριες επιλογές
Χρονική ταξινόμηση άρθρων
Powered by mod LCA
Οι Ειδήσεις από...

"FREEDOM"

"Freedom" is a song by Pharrell Williams which was released on 30 June 2015.

Pharrell Lanscilo Williams (born April 5, 1973), also known by his mononym Pharrell, is an American singer, songwriter, rapper, record producer and fashion designer.

Discography:

In My Mind (2006), Girl (2014)

 

Share in Facebook
Tweet it!