17 | 12 | 2017

Κύριες επιλογές
Χρονική ταξινόμηση άρθρων
Powered by mod LCA
Οι Ειδήσεις από...

"BURREE"

Bourrée in E minor is a popular lute piece...

...the fifth movement from Suite in E minor for Lute, BWV 996 (BC L166) written by Johann Sebastian Bach.

This piece is arguably one of the most famous pieces among guitarists.

If you 're interesting,  here are four... interesting versions!

 

Share in Facebook
Tweet it!