15 | 12 | 2017

Κύριες επιλογές
Χρονική ταξινόμηση άρθρων
Powered by mod LCA
Οι Ειδήσεις από...

SALUT SALON

"The Summer", composed by Antonio Vivaldi, becomes the stage for a musical competition.

 

Salut Salon fight acrobatically and with a special sense of humor -

 

- this is a Salut Salon classic, a live recording from the movie "Salut Salon. The Movie", directed by musicfilmmaker Ralf Pleger.

 

 

 

 

 

 

Share in Facebook
Tweet it!