15 | 12 | 2017

Κύριες επιλογές
Χρονική ταξινόμηση άρθρων
Powered by mod LCA
Οι Ειδήσεις από...

KEXP GOES IN ICELAND (1)

http://KEXP.ORG presents

Grísalappalísa (from Iceland)

performing "Allt Má (Má Út)"

live on KEXP

from KEX Hostel in Reykjavik

during Iceland Airwaves 2013.

Recorded November 1, 2013.

 

Share in Facebook
Tweet it!