16 | 12 | 2017

Κύριες επιλογές
Χρονική ταξινόμηση άρθρων
Powered by mod LCA
Οι Ειδήσεις από...

"LES INDES GALANTES"

Les Indes galantes (Ευγενείς Ινδοί)

Opéra-ballet του Jean-Philippe Rameau (1683 – 1764)

Chorus of the Opéra National de Bordeaux

Les Talens Lyriques

Christophe Rousset conductor

Laura Scozzi stage director

Opéra National de Bordeaux (Bordeaux, France)

Feb. 27, 2014

 

 

Share in Facebook
Tweet it!