20 | 02 | 2018

Κύριες επιλογές
Χρονική ταξινόμηση άρθρων
Powered by mod LCA
Οι Ειδήσεις από...

"PHILBY"

Harold Adrian Russell "Kim" Philby (1912–1988)

Ο Philby ήταν ένα εξέχον μέλος της Βρετανικής Αντικατασκοπείας.

Δούλεψε σαν διπλός πράκτορας (δίνοντας απόρητες πληροφορίες στην Σοβιετική Ένωση) πριν αποστατήσει στην Σοβιετική Ένωση.

Οι δραστηριότητές του μετριάστηκαν μόνο από τους φόβους του Ιωσήφ Στάλιν, ότι μήπως δηλαδή ήταν στην πραγματικότητα με τη βρετανική πλευρά.

Στο τραγούδι "Philby" του 1979 ο Rory Gallagher (1948-1995) κάνει παραλληλισμούς ανάμεσα στη ζωή του στο δρόμο, όταν κάνει περιοδίες και στη ζωή ενός κατασκόπου σε μια ξένη χώρα:

 "Now ain't it strange that I feel like Philby - There's a stranger in my soul - I'm lost in transit in a lonesome city - I can't come in from the cold"

 

Share in Facebook
Tweet it!