19 | 01 | 2018

Κύριες επιλογές
Χρονική ταξινόμηση άρθρων
Powered by mod LCA
Οι Ειδήσεις από...

"A WOLF LOVES PORK"

Ένα πρωτότυπο και αρκετά ενδιαφέρον φιλμ

 

του Taljin Takeuchi

 

με ξανα/φωτογραφημένες φωτογραφίες

 

που

 

- τοποθετημένες σε μια σειρά -

 

φτιάχνουν μια ιστορία.

 

 

 

 

 

Share in Facebook
Tweet it!