24 | 02 | 2018

Κύριες επιλογές
Χρονική ταξινόμηση άρθρων
Powered by mod LCA
Οι Ειδήσεις από...

ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ… Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ

 

«Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν είναι μόνο παραγωγή, δεν είναι μόνο οικονομική ανάπτυξη, δεν είναι μόνο ανάπτυξη της περιφέρειας, δεν είναι μόνο περιβάλλον, είναι και ποιότητα. Κι όταν μιλάμε για ποιότητα, εννοούμε και ποιότητα σχετικά με τον "άνθρωπο αγρότη" ο οποίος υπηρετεί την περιφέρεια, την ύπαιθρο, αλλά και μια γενικότερη ποιότητα στα ίδια αυτά τα προϊόντα»

Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ / ΥΑΑΤ / 08-01-09. 

 

 

 

 


 

 

 

 

«Βασική μας επιλογή είναι, αυτό που λέμε, "πράσινη ανάπτυξη". Με αυτό τι εννοούμε; Επιλέγουμε και προτάσσουμε ως βασικό προσανατολισμό του αγροτικού τομέα και του κτηνοτροφικού τομέα την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων. Ποιοτικών προϊόντων με ταυτότητα.»

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ / AAA / 09-01-09.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τι είναι όμως η ποιότητα την οποία όλοι αναζητούμε ως καταναλωτές, και πως επιτυγχάνεται η ποιότητα στα αγροτικά προϊόντα;

Εάν ρωτήσουμε τους καταναλωτές, "τι είναι ποιότητα;", θα λάβουμε πολλές και διαφορετικές απαντήσεις. Η ποιότητα συνδέεται με τις υποκειμενικές προτιμήσεις του καθενός. Πολλοί άνθρωποι αξιολογούν την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων με την εμφάνιση και το μέγεθος, άλλοι με τη θρεπτική τους προσφορά, και άλλοι (όλοι) με την παρουσία ή όχι χημικών.

Αναγνωρίζουμε πως η ποιότητα δεν μπορεί να ορισθεί με ακρίβεια. Εξαρτάται από τον καταναλωτή του οποίου οι επιλογές διαφοροποιούνται εξ αιτίας της μόρφωσης, της θρησκείας, του εισοδήματός του και πολλών άλλων βιωματικών χαρακτηριστικών του. Υπάρχουν όμως αντικειμενικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, μετρήσιμα, τα οποία ικανοποιούν όλους τους ανθρώπους. Με βάση αυτά, τα κοινώς επιδιωκόμενα χαρακτηριστικά, θεσπίστηκαν πρότυπα τα οποία ακολουθεί ο παραγωγός, ελέγχεται για την τήρηση των δεσμεύσεων που αναλαμβάνει και πιστοποιείται ανάλογα.

Επιγραμματικά αναφέρουμε πως η διαδικασία που ακολουθείται υποχρεώνει τον παραγωγό να ορίσει υπεύθυνο γεωτεχνικό που επιβλέπει την όλη διαδικασία και συμβουλεύει για οτιδήποτε γίνεται στο αγρόκτημα ή στην κτηνοτροφική μονάδα.

Η όλη διαδικασία πιστοποιείται μετά από επιθεώρηση του πιστοποιητικού οργανισμού και εφόσον αποδεδειγμένα και με μετρήσιμα μεγέθη αποδεικνύεται η προστασία και η αναβάθμιση του περιβάλλοντος αλλά και η καταλληλότητα των συνθηκών εργασίας του παραγωγού.

Οι πρακτικές που ακολουθούνται δίνουν έμφαση, σε βιολογικές και καλλιεργητικές μεθόδους αντιμετώπισης των προβλημάτων με θετικό επακόλουθο την προστασία του παραγωγού και του καταναλωτή από τα χημικά. Στα προϊόντα γίνονται χημικές αναλύσεις για τον έλεγχο υπολειμμάτων πριν φθάσουν στην αγορά.

Για να θεωρείται επιτυχημένη η όλη προσπάθεια θα πρέπει οι τιμές, που θα πωλείται το πιστοποιημένο προϊόν, να γίνονται αποδεκτές τόσο από τους παραγωγούς όσο και από τους καταναλωτές. Η πιστοποίηση θα δώσει μια υπεραξία στο τελικό προϊόν κι ο εξορθολογισμός των εισροών και εκροών θα μειώσει το κόστος παραγωγής.

Η ενεργοποίηση όμως υπηρεσιών που θα παρέχονται από τους γεωτεχνικούς / γεωργικούς συμβούλους, οι επιθεωρήσεις από τον πιστοποιητικό οργανισμό αλλά και οι χημικές αναλύσεις θα προσθέσουν στο αρχικό κόστος ένα καινούργιο.

Η όλη διαδικασία για να ευοδωθεί θα πρέπει να υποστηριχθεί τουλάχιστο στο ξεκίνημα από το κράτος μέσα από χρηματοδοτικές δράσεις, με διττό στόχο, να μειωθεί το κόστος παραγωγής και να στραφεί η παραγωγή με ταχείς ρυθμούς στον ποιοτικό μονόδρομο.

Το Υπουργείο μέσα από επιδοτούμενα προγράμματα έχει τη δυνατότητα να δώσει το κίνητρο στους παραγωγούς αλλά και να εξασφαλίσει τις ελάχιστες προϋποθέσεις ώστε να μπορεί ο αγροτικός κόσμος να ευημερεί και μαζί του όλη η κοινωνία.

Το υπουργείο και ο υπουργός έχουν εκφράσει τη βούλησή τους.

Άμ' έπος, άμ' έργον …λοιπόν.

Share in Facebook
Tweet it!