19 | 02 | 2018

Κύριες επιλογές
Χρονική ταξινόμηση άρθρων
Powered by mod LCA
Οι Ειδήσεις από...

Ο ΚΑΦΚΑ ΗΤΑΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ"

Αναγνώστες μας, κυρίως μικροί (και πρώην μεσαίοι) επιχειρηματίες και αυτοαπασχολούμενοι, μας περιγράφουν την καφκική πραγματικότητα που ζουν με την εφορία και την αφαίμαξη που υφίστανται. Από όσα μελετήσαμε υπάρχει ένα μόνο μικρό παράδειγμα του γιατί λ.χ, υπάρχει τόσο μπλέξιμο γύρω από το εάν και κατά πόσο οι «ελεύθεροι επαγγελματίες» απαλλάσσονται φορολογικά από το ποσό που πληρώνουν για την αυτασφάλιση τους στον ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) ή στα άλλα ασφαλιστικά Ταμεία. Μα διότι το καθεστώς έχει αλλάξει τρεις φορές από το 2011 έως σήμερα. Συγκεκριμένα: Από το οικονομικό έτος 2014 (δηλαδή στις φορολογικές δηλώσεις που κατατέθηκαν φέτος) οι καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών (ΟΑΕΕ και άλλα Ταμεία) εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του επαγγελματία (υποπερίπτωση εε' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994, όπως τροποποιήθηκε). Τα οικονομικά έτη 2012 και 2013 ίσχυε η μείωση φόρου σε ποσοστό 10% επί του ποσού των καταβαλλομένων εισφορών (υποπερίπτωση γγ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Ν. 2238/1994, όπως είχε τροποποιηθεί). Μέχρι και το οικονομικό έτος 2011, όμως, αφαιρούνταν οι καταβαλλόμενες εισφορές από το συνολικό ανεξαρτήτως πηγής εισόδημα (περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του (αρχικού) Ν. 2238/1994).

Δημήτρης Τρίμης - efsyn.gr - 01/10/2015

Το συμπέρασμα είναι, ότι σε συνθήκες παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης, αλλά και παραοικονομίας, με την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών «παγωμένη» λόγω υποτίμησης των εισοδημάτων, με τα έκτακτα χαράτσια, τις προκαταβολές φόρου, τα τεκμήρια δήθεν πολυτελούς διαβίωσης και τα μπερδεμένα «αφορολόγητα όρια», οι αυτοαπασχολούμενοι και οι μικροί επιχειρηματίες έχουν γονατίσει.

Ας ευχηθούμε κάποτε στην Ελλάδα να υπάρξει ένα σταθερό, καθολικό και δίκαιο φορολογικό σύστημα που θα είναι σεβαστό από τους πολλούς και συνεπώς θα λειτουργήσει απλά και αποτελεσματικά. Και δεν θα χρειάζονται δικηγόροι, φοροτεχνικοί, φίλοι εφοριακοί υπάλληλοι, λογιστές, δικαστήρια... και τα κανάλια, για να μας βρουν το «παραθυράκι» με το οποίο θα αποφεύγεται «νομίμως» η άδικη φορολόγηση.

Share in Facebook
Tweet it!