19 | 01 | 2018

Κύριες επιλογές
Χρονική ταξινόμηση άρθρων
Powered by mod LCA
Οι Ειδήσεις από...

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΤΩΧΕΙΑΣ...

1 στους 3 Αμερικανούς περιέπεσε σε κατάσταση φτώχειας

Για τουλάχιστον δύο μήνες από το 2009 ως το 2011

Σχεδόν ένας Αμερικανός στους τρεις περιήλθε σε κατάσταση φτώχειας για τουλάχιστον δύο μήνες κατά την διάρκεια της οικονομικής ύφεσης των τριών προηγούμενων ετών, σύμφωνα με μια μελέτη της ομοσπονδιακής υπηρεσίας απογραφής των ΗΠΑ (US Census Bureau).

Σύμφωνα με αυτή την έρευνα, το 31,6% των Αμερικανών περιέπεσε σε κατάσταση φτώχειας για τουλάχιστον δύο μήνες από το 2009 ως το 2011, ήτοι 4,5% περισσότεροι από ό,τι την περίοδο από το 2005 ως το 2007.

LiFO - 8/1/2014

Κατά την διάρκεια της ύφεσης, οι Αμερικανοί περιήλθαν σε κατάσταση ένδειας για μια περίοδο η οποία κατά μέσον όρο ανήλθε σε 6,6 μήνες, από 5,7 μήνες κατά μ.ό. την προηγούμενη περίοδο.

Στην έναρξη της περιόδου αυτής (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2009) συνολικά 37,6 εκατ. Αμερικανοί βίωσαν τη φτώχεια, αλλά ακολούθως πολλοί κατάφεραν να βγουν από αυτή: 12,6 εκατ. Αμερικανοί, δηλαδή το 35,4%, που ήταν φτωχοί το 2009 δεν ήταν πλέον το 2011. Αντιθέτως, το 26,4% παρέμεινε σε κατάσταση ένδειας για σχεδόν τρία χρόνια (34 μήνες).

Αντιστρόφως, άλλοι Αμερικανοί περιήλθαν σε κατάσταση ένδειας κατά την διάρκεια της κρίσης. Περίπου 13,5 εκατ. πρόσωπα, ή το 5,4% του πληθυσμού των ΗΠΑ, που δεν ήταν φτωχοί το 2009 είχαν περιπέσει πλέον στη φτώχεια το 2011.

Κατά την διάρκεια της ιδίας περιόδου, ένα 44% των Αμερικανών κατάφερε να βγει από τη φτώχεια μέσα σε 4 μήνες, όμως για το 15,2% των Αμερικανών η κατάσταση της ένδειας που βίωσε διήρκεσε για πάνω από έναν χρόνο.

Share in Facebook
Tweet it!