19 | 01 | 2018

Κύριες επιλογές
Χρονική ταξινόμηση άρθρων
Powered by mod LCA
Οι Ειδήσεις από...

ΟΙ ΦΤΩΧΟΙ, ΦΤΩΧΟΤΕΡΟΙ...

Οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι… Αυτή είναι η εικόνα που χαρακτηρίζει την ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ειδικότερα, τα διαθέσιμα στοιχεία της EUROSTAT (δείχνουν ότι το πιο εύπορο τμήμα του πληθυσμού είχε εισόδημα υψηλότερο κατά 6 φορές σε σχέση με το πιο φτωχό.

Ταυτόχρονα, η Ελλάδα εντάσσεται στην ομάδα των χωρών-μελών της ΕΕ με τα υψηλότερα ποσοστά φτώχειας, καθώς, το 20% του πληθυσμού της διέμενε σε νοικοκυριά με ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το όριο φτώχειας.

Με βάση τα προερχόμενα από την ίδια πηγή δεδομένα (EUROSTAT), οι ηλικιωμένοι (> 65 ετών) και τα παιδιά (0-17 ετών) αποτελούν, όπως αναφέρεται στην εργασία, τις πλέον θιγόμενες ομάδες στη χώρα μας καθώς το 23% του πληθυσμού τους τοποθετείται χαμηλότερα από το όριο φτώχειας.

Ωστόσο το ποσοστό των φτωχών ηλικιωμένων παρουσιάζει σταδιακή μείωση τα τελευταία έτη γεγονός που πιθανόν, όπως διευκρινίζεται, να οφείλεται στις προόδους που έχουν επιτευχθεί με την εισοδηματική ενίσχυση της ομάδας αυτής (ΕΚΑΣ, αυξήσεις κύριων και επικουρικών συντάξεων, των συντάξεων ΟΓΑ κλπ). Αντιθέτως, ως προς τα παιδιά, το ποσοστό φτώχειας παρέμεινε σταθερό αν και παρουσίασε αυξητική τάση τα προηγούμενα έτη.

Αποστόλης Ζώης - Η ΕΡΕΥΝΑ - 05/11/2010 

Το φύλο εξακολουθεί να είναι επιβαρυντικός παράγοντας σε όλες τις ηλικιακές ομάδες για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Τα ποσοστά φτώχειας για τις γυναίκες και τους άνδρες ανέρχονται στην Ελλάδα σε 21% και 20% αντίστοιχα (σαφώς υψηλότερα από τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς μέσους, 15% για τους άνδρες και 17% για τις γυναίκες για την ΕΕ15) αν και η διαφορά μεταξύ των δύο φύλων μειώθηκε τα τελευταία έτη στη χώρα μας.
Τέλος, ένας από τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομική κατάσταση των ατόμων (και επομένως και τη φτώχεια) αναφέρει η Παρασκευή Περιστερά, η ερευνήτρια της εργασίας, είναι το μέγεθος και η σύνθεση του νοικοκυριού τους.

Share in Facebook
Tweet it!