19 | 01 | 2018

Κύριες επιλογές
Χρονική ταξινόμηση άρθρων
Powered by mod LCA
Οι Ειδήσεις από...

ΟΙ ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ 1894 - 1899

Epitaproso.jpgΑπό την “Ιστορία Του Ελληνικού Εργατικού Κινήματος” (1955) του Γιάνη Κορδάτου (1891-1961) αλιεύουμε:

Στην εφημερίδα Επί τα Πρόσω (όργανο των αναρχικών της Πάτρας) και στο φύλλο 30 της 17 και 21 του Ιούλη 1896 διαβάζουμε:

“…πώς έγινε και οι άνθρωποι έφτασαν σ’ αυτό το σημείο, σ’ αυτή τη θλιβερή και άθλια κατάσταση που είναι σήμερα; Άλλοι δηλαδή να κατέχουν πολλά και άλλοι τίποτες, άλλοι να εργάζονται νύχτα μέρα, που λεν, κι’ άλλοι να κάθονται και να απολαβαίνουνε τον κόπο εκεινών που εργάζονται.”

“Αφού όλοι οι άνθρωποι είναι απόγονοι του πρώτου πρώτου ανθρώπου που ευρέθη στη Γη και έχουνε τα αυτά δικαιώματα επάνω στη Γη, αφού ερχόμαστε στη Γη χωρίς να φέρνουμε τίποτες και φεύγουμε χωρίς να παίρνουμε τίποτες μαζί μας, πώς έγινε – αφού ένας ήτανε ο πρώτος άνθρωπος – να είμαστε χωρισμένοι σε Κράτη, σε Έθνη, σε Βασίλεια, δηλαδή σε Τούρκους, σε Βουλγάρους, σε Έλληνες, σε Γάλλους, σε Γερμανούς, σε Αμερικάνους…, πώς ευρέθηκαν να είναι αυτοί που λέγονται αυτοκράτορες, βασιλείς, ηγεμόνες καβάλλα στο σβέρκο του Λαού με αξιώματα και με τιμές… και πώς και από ποιούς ευρεθήκανε οι νόμοι και για ποιό σκοπό...;”

“…όποιος από τους χωριάτες δεν πιστεύει ότι ο σταφιδέμπορας τον κλέβει, και ότι ο σταφιδέμπορας ζη από τον κόπο του χωριάτη, τον ρωτούμε να μας πη: πού βρίσκει ο σταφιδέμπορας τα χρήματα κι’ έχει τόσους υπαλλήλους στο γραφείο του, πού βρήκε τα χρήματα κι’ έχει νοικιασμένες αποθήκες, πού βρίσκει τα χρήματα και ζη σαν αγάς…και να κάνη τόσα μεγάλα έξοδα για να ζη πλούσια, για να κάθεται αυτός, η γυναίκα του και τα παιδιά του – αν έχη – σε τόσο όμορφο και μεγάλο σπίτι, που είναι σαν παλάτι…;”

Share in Facebook
Tweet it!