23 | 02 | 2018

Κύριες επιλογές
Χρονική ταξινόμηση άρθρων
Powered by mod LCA
Οι Ειδήσεις από...

ΤΑΔΕ ΕΦΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Γ. Παπακωνσταντίνου: Οι ελληνικές τράπεζες μπορούν να αντεπεξέλθουν και στα δυσκολότερα

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της δοκιμασίας (άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων),

ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε:

Τα αποτελέσματα είναι θετικά και δείχνουν ότι το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα μπορεί να αντεπεξέρχεται ακόμα και σε συνθήκες πολύ δυσκολότερες από τις σημερινές.

Με το πρόγραμμα επανακεφαλαιοποίησης και με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,

η ελληνική κυβέρνηση έχει δημιουργήσει επαρκείς μηχανισμούς στήριξης του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της Ελληνικής οικονομίας.

Από την ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - enet.gr - 23/07/10

Οι ελληνικές τράπεζες καλούνται και αυτές να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα και να προχωρήσουν σε ενέργειες και στρατηγικές κινήσεις που ενδυναμώνουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια και τις ενισχύουν σε ένα πλαίσιο αναδιάρθρωσης του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Share in Facebook
Tweet it!