15 | 12 | 2017

Κύριες επιλογές
Χρονική ταξινόμηση άρθρων
Powered by mod LCA
Οι Ειδήσεις από...

Η... ΝΩΠΗ ΕΝΤΟΛΗ

Οι εκλογές του 2007, όπως και αυτές που θα διεξαχθούν στις 4 Οκτωβρίου, προκηρύχθηκαν απ' τον πρωθυπουργό για να υπάρξει “νωπή εντολή”...

Η χρησιμότητα και η ευεργετικές επιδράσεις, από τη συχνή και ευλαβική χρήση της συγκεκριμένης “εντολής”, της δίνουν μεταφυσικά χαρακτηριστικά καθιστώντας την τουλάχιστον ισότιμη με τις υπόλοιπες δέκα του Μωυσή!

Έχει δε, χαρακτηριστικές λυτρωτικές ιδιότητες για τον πολιτικό κόσμο της χώρας μας (ειδικά για τους σεμνούς και ταπεινούς), γι’ αυτό και προτείνω οι δέκα εντολές να γίνουν έντεκα...

Ειδικότερα, η νωπή εντολή, μπορεί να θεωρηθεί ως η σπουδαιότερη απ’ τις έντεκα αφού έχει τη δυνατότητα και τη μοναδικότητα να μπορεί να διαγράψει ανομήματα, που προκύπτουν από την παραβίαση μιας ή περισσοτέρων από τις άλλες δέκα!

Δηλαδή, αν ένας κυβερνητικός παράγοντας υποπέσει σε σφάλματα παρακούοντας κάποια από τις δέκα εντολές, με την επίκληση της “νωπής εντολής” δίνεται χάρη στον αμαρτάνοντα και στην κυβέρνηση...

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η χρήση της “νωπής εντολής” το 2007 με την οποία αναβαπτίστηκε και δόθηκε άφεση αμαρτιών στην κυβέρνηση Καραμανλή, απαλλάσσοντάς την από αμαρτήματα κυβερνητικών και άλλων δημόσιων λειτουργών που αγνόησαν το “ου μοιχεύσεις” (Ζαχόπουλος) και το “ου κλέψεις” (κουμπάροι και λοιπά παρανυφάκια). Να σημειώσουμε ότι δεν υπάρχει εντολή “ου υποκλέψεις”, οπότε οι υποκλοπές επιτρέπονται! Γίνεται κατανοητό πως η μία και μόνη Ελληνική - πολιτικής εφεύρεσης - εντολή, εξελίσσει το Μωσαϊκό νόμο και τον εγκλιματίζει στην ιδιοσυγκρασία του μέσου έλληνα πολιτικού, του πολιτικού της τάξης και της ηθικής! Η συγκεκριμένη εντολή λειτουργεί εξαγνιστικά όπως και η εξομολόγηση. Σβήνει τα ανομήματα και παρουσιάζει την κυβέρνηση και τους λειτουργούς της καθαρούς και άμωμους! Για να κυριολεκτούμε, λειτουργεί όπως η κολυμβύθρα του Σιλωάμ... Εκεί θεραπευόταν ο πρώτος που θα βούταγε στην κολυμβύθρα, μετά το τρικύμισμα των νερών από τον άγγελο... Αλλά μόνον ο πρώτος! Ο δεύτερος έβγαινε απλά βρεγμένος! Όπως ακριβώς και στις δικές μας εκλογές... Ειδικά αν η νωπή αποδειχθεί πρασινωπή!!

Share in Facebook
Tweet it!