15 | 12 | 2017

Κύριες επιλογές
Χρονική ταξινόμηση άρθρων
Powered by mod LCA
Οι Ειδήσεις από...

THE FINAL THEORY

 

Ο κόσμος " υ π ά ρ χ ε ι " 

σύμφωνα με τον 

Αριστοτέλη (384 π.Χ. – 322 π.Χ.)

   

 

 

 

 

 

                                

  

Ο κόσμος " σ υ μ β α ί ν ε ι "

σύμφωνα με τον 

Wittgenstein (1889 μ.Χ. – 1951 μ.Χ.)

 

 

 

 

 

 

  

Αυτή είναι η τελική απάντηση!!! 

Τώραδε μένει παρά να βρούμε και... ποιά είναι η ερώτηση!!!

Share in Facebook
Tweet it!