15 | 12 | 2017

Κύριες επιλογές
Χρονική ταξινόμηση άρθρων
Powered by mod LCA
Οι Ειδήσεις από...

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ FIBONACCI

 

"Οι αριθμοί Fibonacci είναι το αριθμητικό σύστημα της φύσης.

Εμφανίζονται παντού στη φύση, από τη διάταξη των φύλλων στα φυτά

μέχρι το μοτίβο των πετάλων στα λουλούδια, τις πευκοβελόνες, ή τα στρώματα του φλοιού ενός ανανά.

Φαίνεται πώς οι αριθμοί Fibonacci σχετίζονται με την ανάπτυξη κάθε ζωντανού οργανισμού,

ενός κυττάρου, ενός σπυριού σταριού, μιας κυψέλης μελισσών, ακόμα της ίδιας της ανθρωπότητας." Stan Grist

Σ' αυτή την ακολουθία, κάθε αριθμός (από τον τρίτο και μετά) είναι ίσος με το άθροισμα των δύο προηγούμενων:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, ...

 

Επιπλέον, ο λόγος δύο διαδοχικών αριθμών της ακολουθίας τείνει προς την αποκαλούμενη Χρυσή Τομή, ή Χρυσή αναλογία, ή Αριθμό φ =1,618033989...

Επίσης, η διαφορά του τετραγώνου ενός αριθμού από το γινόμενο του προηγούμενού του με τον επόμενό του είναι πάντα 1.

Ο αντίστροφος του φ, δηλαδή ο 1/φ, ισούται με 0,618033989..., άρα 1/φ=φ-1.

Ένα ορθογώνιο τετράπλευρο του οποίου ο λόγος των πλευρών είναι ίσος με 1/φ ονομάζεται Χρυσό Ορθογώνιο.

Αν θέλει κανείς να δει ένα χρυσό ορθογώνιο αρκεί να κοιτάξει μια πιστωτική κάρτα, το σχήμα της οποίας είναι ακριβώς αυτό.

 

Ο Leonardo Pisano (Fibonacci) ήταν Ιταλός μαθηματικός του Μεσαίωνα (12ος-13ος αι.) ο οποίος, αφού διαπίστωσε τα πλεονεκτήματα του «Ινδοαραβικού» αριθμητικού συστήματος, έγινε από τους πρώτους που το εισήγαγαν στην Ευρώπη. 

Πρόκειται για το αριθμητικό σύστημα που χρησιμοποιείται και σήμερα και περιλαμβάνει δέκα ψηφία (ένα εκ των οποίων το μηδέν) και την υποδιαστολή.

Share in Facebook
Tweet it!