18 | 02 | 2018

Κύριες επιλογές
Χρονική ταξινόμηση άρθρων
Powered by mod LCA
Οι Ειδήσεις από...

ΤΙ ΚΡΥΒΕΙ ΤΟ 2015

Ο αριθμός 2.015

παραγοντοποιείται ως: 2.015=5•13•31

διαιρείται από τους αριθμούς: 1, 5, 13, 31, 65, 155, 403, 2.015

βρίσκεται μεταξύ των πρώτων αριθμών 2.011 και 2.017

παριστάνεται στο δυαδικό σύστημα ως: 11111011111 και στο οκταδικό σύστημα ως: 3737

ισχύει: 2.015=211-33

To 2.015 διαιρεί το 924-1

Το 2.015 εμφανίζεται 6 φορές στα πρώτα 100.000 ψηφία του π.

Αν τo 2015 ήταν ο αριθμός στην πινακίδα ενός αυτοκινήτου τότε θα μπορούσε να επιλυθεί ως εξής:

(για να γίνει κατανοητό αυτό πρέπει να διαβαστεί πρώτα το άρθρο με τίτλο:

O Landau και οι πινακίδες κυκλοφορίας αυτοκινήτων)

physicsgg.me - 31/12/2014 

Happy 11111011111 = 2015,

first binary palindrome year since 11110101111 = 1967,

last until 11111111111 = 2047 !

Share in Facebook
Tweet it!