23 | 02 | 2018

Κύριες επιλογές
Χρονική ταξινόμηση άρθρων
Powered by mod LCA
Οι Ειδήσεις από...

M1ND

Επιστημονική έρευνα που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ απέδειξε ότι μπορούμε εύκολα να διαβάσουμε μια αναγραμματισμένη ή ανορθόγραφη λέξη, αρκεί το πρώτο και το τελευταίο γράμμα της να είναι στη σωστή σειρά!

Κι αυτό συμβαίνει γιατί ο ανθρώπινος εγκέφαλος αναγνωρίζει τις λέξεις συνολικά –σαν εικόνες– και όχι κάθε γράμμα χωριστά.

Οι ενδιάμεσες θέσεις μπορούν να καταλαμβάνονται από τα γράμματα της κάθε λέξης σε τυχαία σειρά, «μπερδεμένα» και παρόλα αυτά να διαβάζουμε δίχως κανένα πρόβλημα.

Για του λόγου το αληθές παραθέτουμε το κείμενο και προτείνουμε να κάνετε και εσείς μια προσπάθεια…

Ευαγγελία Αναστασάκη - perierga.gr - 21/10/2011

7H15 M3554G3

53RV35 7O PR0V3

H0W 0UR M1ND5 C4N

D0 4M4Z1NG 7H1NG5!

1MPR3551V3 7H1NG5!

1N 7H3 B3G1NN1NG

17 WA5 H4RD BU7

N0W, 0N 7H15 LIN3

YOUR M1ND 1S

R34D1NG 17

4U70M471C4LLY

W17H 0U7 3V3N

7H1NK1NG 4B0U7 17

B3 PROUD! 0NLY

C3R741N P30PL3 C4N

R3AD 7H15.

PL3453 5H4R3 1F

U C4N R34D 7H15.

Share in Facebook
Tweet it!