15 | 12 | 2017

Κύριες επιλογές
Χρονική ταξινόμηση άρθρων
Powered by mod LCA
Οι Ειδήσεις από...

ΤΟ Π ΚΑΙ ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ

…Σύμφωνα με την καθιερωμένη άποψη, ο Αρχιμήδης ήταν ο πρώτος άνθρωπος που υπολόγισε με ακρίβεια το π, δίνοντάς του την τιμή 3,14 τον 3ο αι. π.Χ. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι μαθηματικοί του Νέου Κόσμου αποκλείεται ακόμη και να είχαν διανοηθεί την ύπαρξη του π πριν από την άφιξη των Ευρωπαίων το 16ο αι.

Βέβαια τα παραπάνω δεδομένα κλονίζονται από την ίδια την πραγματικότητα, γιατί η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας (Αίγυπτος), που χτίστηκε δύο χιλιάδες χρόνια πριν από τη γέννηση του Αρχιμήδη, και η Πυραμίδα του Ήλιου στο Τεϊοτιγουακάν (Μεξικό), που προϋπήρχε της αποίκισης, ενσωματώνουν την έννοια του π. Αν μελετήσουμε προσεκτικά τα δύο οικοδομήματα, θα δούμε ότι οι αρχαίοι χτίστες που εργάστηκαν στις απέναντι πλευρές του Ατλαντικού όχι μόνο γνώριζαν, αλλά και χρησιμοποίησαν αυτό τον (άρρητο και) υπερβατικό αριθμό.

Οι κύριοι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η γεωμετρία κάθε πυραμίδας είναι: 1) η απόσταση της κορυφής της από το έδαφος και 2) η περίμετρος της βάσης της.

Όσο αφορά τη Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας, η αναλογία ανάμεσα στο πραγματικό της ύψος (146,7291 μ.) και την περίμετρό της (921,46 μ.) αποδεικνύεται ίση με την αναλογία μεταξύ της ακτίνας και της περιφέρειας ενός κύκλου, δηλ. ίση με 2π

…Επειδή ο συγκεκριμένος μαθηματικός συσχετισμός είναι σχεδόν αδύνατο να επιτευχθεί τυχαία, συμπεραίνουμε ότι οι χτίστες της Μεγάλης Πυραμίδας γνώριζαν το π και είχαν εσκεμμένα συμπεριλάβει την τιμή του στις διαστάσεις του μνημείου τους.

Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με την Πυραμίδα του Ήλιου στο Τεϊοτιγουακάν… η περίμετρος της βάσης του (893 μ.) είναι ελάχιστα μικρότερη από την περίμετρο της βάσης της Μεγάλης Πυραμίδας, ενώ η κορυφή του είναι αισθητά χαμηλότερη (-με ύψος- κάπου 71,1 μ. πριν από την “αναστήλωση”…). …Το 2π της Αιγύπτου στην Κεντρική Αμερική γίνεται 4π. Αυτό σημαίνει ότι αν πολλαπλασιάσουμε το ύψος της Πυραμίδας του Ήλιου (71,1 μ.) με 4π, θα βρούμε την περίμετρο (της βάσης)…

Για μία ακόμη φορά η πιθανότητα της σύμπτωσης αποκλείεται, γιατί και οι δυο κατασκευές εμπεριέχουν την έννοια του π, τη στιγμή που αυτό δε συμβαίνει σε καμιά άλλη πυραμίδα του Παλαιού ή του Νέου Κόσμου. Με βάση τα παραπάνω, αποδεικνύεται όχι μόνο η ύπαρξη προηγμένων μαθηματικών γνώσεων στην αρχαιότητα αλλά και ένας, προς το παρόν, δυσδιάκριτος κοινός σκοπός.

…η αναλογία μεταξύ ύψους και περιμέτρου της Μεγάλης Πυραμίδας (2π) καθιστά αναγκαία τη γωνιακή κλίση των 52˚. Κατά τον ίδιο τρόπο, με δεδομένη την αναλογία ύψους-περιμέτρου (4π), η Πυραμίδα του Ήλιου έχει μια εξίσου έκκεντρη γωνιακή κλίση 43,2˚. Αν δεν υπήρχε κάποιο απώτερο κίνητρο, οι αρχιτέκτονες της αρχαίας Αιγύπτου και του Μεξικού θα επέλεγαν ως γωνία των πυραμίδων τις 45˚ (αποτέλεσμα που εύκολα εξάγεται από τη διχοτόμηση μιας ορθής γωνίας).

Ποιος ήταν ο κοινός σκοπός που οδήγησε τους κατασκευαστές των δύο πυραμίδων να ενσωματώσουν την τιμή του π στα εκπληκτικά οικοδομήματά τους; Εφόσον από όσα γνωρίζουμε δεν προκύπτει άμεση επαφή ανάμεσα στους δυο πολιτισμούς την περίοδο που χτίστηκαν οι πυραμίδες, δεν είναι λογικό να θεωρήσουμε ότι στο μακρινό παρελθόν επηρεάστηκαν από κάποια κοινή πηγή;…

Από το βιβλίο του Γκράχαμ Χάνκοκ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΘΕΩΝ – Μια αναζήτηση της αρχής και του τέλους (1995), ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΙΒΑΝΗ – «ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ»

Share in Facebook
Tweet it!