24 | 02 | 2018

Κύριες επιλογές
Χρονική ταξινόμηση άρθρων
Powered by mod LCA
Οι Ειδήσεις από...

HOMO SAPIENS SAPIENS

Βασίλειο: Ζώα (Animalia) - Συνομοταξία: Χορδωτά (Chordata) - Υποσυνομοταξία: Σπονδυλωτά (Vertebrata) - Υπερομοταξία: Τετράποδα (Tetrapoda) - Ομοταξία: Θηλαστικά (Mammalia) - Τάξη: Πρωτεύοντα (Primates) - Υπεροικογένεια: Ανθρωπoειδή (Hominoidea) - Οικογένεια: Ανθρωπίδαι (Hominidae) - Υποοικογένεια: Ανθρωπίναι (Homininae) - Φύλο: Ανθρωπίνοι (Hominini) - Γένος: Άνθρωπος (Homo) - Είδος: Άνθρωπος ο σοφός (Ηomo sapiens) - Υποείδος: Homo sapiens sapiens

Share in Facebook
Tweet it!