18 | 02 | 2018

Κύριες επιλογές
Χρονική ταξινόμηση άρθρων
Powered by mod LCA
Οι Ειδήσεις από...

ΠΩΣ Ο ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

Το πείραμα του Ερατοσθένη μπορεί εύκολα να επαναληφθεί.

Αν σε δυο σημεία που βρίσκονται πάνω στον ίδιο μεσημβρινό (και απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 500 km) τοποθετηθούν σε επίπεδο έδαφος κατακόρυφες ράβδοι και μετρηθεί το μήκος της σκιάς τους την ίδια χρονική στιγμή, τότε μπορούν να μετρηθούν οι γωνίες φ και β. Είναι εύκολο να αποδειχθεί ότι: θ=β-φ.

Στηριζόμενοι σε απλές αναλογίες, καταλήγουμε στο αποτέλεσμα WT/2πr = θ/360 όπου 2πr η περίμετρος της Γης και r η ακτίνα της Γης. Γνωρίζοντας την απόσταση WT και τη γωνία θ υπολογίζουμε την περίμετρο 2πr. Στη συνέχεια, λύνοντας ως προς r, υπολογίζουμε την ακτίνα της Γης.

Στο βίντεο που ακολουθεί, ο Carl Sagan εξηγεί πως ο Ερατοσθένης μέτρησε την ακτίνα της Γης.

physicsgg - 19/06/2012

Share in Facebook
Tweet it!