18 | 02 | 2018

Κύριες επιλογές
Χρονική ταξινόμηση άρθρων
Powered by mod LCA
Οι Ειδήσεις από...

ΠΟΝΤΙΚΟΠΑΓΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

Χρησιμοποιώντας ποντικοπαγίδες και πλαστικές μπάλες του γκολφ, φυσικοί επιστήμονες στο St. Mary's University στο Halifax του Canada έφτιαξαν ένα βίντεο για να προσομοιώσουν μια πυρηνική αλυσιδωτή αντίδραση.

Κάθε μπαλάκι αναπαριστά ένα νετρόνιο και οι φορτωμένες με (ψεύτικο) τυρί ποντικοπαγίδες αναπαριστούν αδιαίρετους πυρήνες ουρανίου ή πυρηνικό καύσιμο. Όταν ένα μπαλάκι πέσει σ' αυτή την εγκατάσταση, κάνει τη διαδικασία να ξεκινήσει χτυπώντας μια μοναδική ποντικοπαγίδα.

Η αντίδραση συνεχίζεται μέχρι το "καύσιμο" κάθε ποντικοπαγίδας να τελειώσει και η δράση να ξεθυμάνει.

Δείτε το βίντεο:

Share in Facebook
Tweet it!