24 | 02 | 2018

Κύριες επιλογές
Χρονική ταξινόμηση άρθρων
Powered by mod LCA
Οι Ειδήσεις από...

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Μια ωραία ερώτηση απλής φυσικής: Ένα αυτοκίνητο τη χρονική στιγμή t βρίσκεται στον ανηφορικό δρόμο του σχήματος και η κατεύθυνση της επιτάχυνσής του είναι προς τα πάνω.

Α. Το σώμα κινείται προς τα πάνω

Β. Το σώμα κινείται προς τα κάτω

Γ. Το σώμα είναι ακίνητο

Δ. Τόσο το Α όσο και το Β είναι πιθανά

Ε. Τόσο το Α όσο και το Γ είναι πιθανά

ΣΤ. Και οι τρεις πρώτες περιπτώσεις (Α, Β και Γ) είναι πιθανές

Ποιά(ές) από τις παραπάνω διατυπώσεις περιγράφει(ουν) την κίνηση του σώματος τη χρονική στιγμή t;

physicsgg - 18/12/2011

Όσοι θέλουν, μπορούν να μας στείλουν την απάντηση (ή να μας τη ζητήσουν) μέσω της επιλογής Επικοινωνία (πάνω δεξιά στη σελίδα).

Share in Facebook
Tweet it!