19 | 01 | 2018

Κύριες επιλογές
Χρονική ταξινόμηση άρθρων
Powered by mod LCA
Οι Ειδήσεις από...

ΝΕΑ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ

Πέντε προτάσεις για το νέο στάνταρ κοσμολογικό μοντέλο:  

1. Το Σύμπαν στο οποίο κατοικούμε προέκυψε από μια πρώιμη εποχή ταχείας διαστολής (διόγκωση) και έπειτα ο ρυθμός διαστολής του μειώθηκε.

2. Σήμερα το Σύμπαν είναι επίπεδο και η διαστολή του επιταχύνεται.

3. Οι ασυνέχειες στο σημερινό Σύμπαν (γαλαξίες, αστέρες και όλα τα υπόλοιπα, ημών συμπεριλαμβανομένων) είναι αποτέλεσμα κβαντικών διακυμάνσεων στη διάρκεια της διόγκωσης.

4. Τα Σύμπαν αποτελείται από περίπου 70% σκοτεινή ενέργεια και 30% ύλη.

5. Η ύλη του Σύμπαντος αποτελείται από περίπου 7 φορές περισσότερη μη βαρυονική σκοτεινή ύλη σε σχέση με τη βαρυονική, με μόλις 10% της βαρυονικής ύλης (0,4% της συνολικής μάζας – ενέργειας του Σύμπαντος) να έχει τη μορφή φωτεινών αστέρων.

Από το βιβλίο του John Gribbin: The Universe. A Biography (Μάιος 2006)

Share in Facebook
Tweet it!