24 | 02 | 2018

Κύριες επιλογές
Χρονική ταξινόμηση άρθρων
Powered by mod LCA
Οι Ειδήσεις από...

ΓΡΙΦΟΣ 11

 

Α. Η δεύτερη χιλιετία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του 2000

 

Β. Η δεύτερη χιλιετία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του 2001

 

 Ποιο είναι...

 

 σωστό;

 

Όσοι θέλουν, μπορούν να μας στείλουν τη λύση (ή να μας τη ζητήσουν) στέλνοντάς μας μήνυμα μέσω της επιλογής Επικοινωνία (πάνω δεξιά στη σελίδα).

Share in Facebook
Tweet it!