16 | 12 | 2017

Κύριες επιλογές
Χρονική ταξινόμηση άρθρων
Powered by mod LCA
Οι Ειδήσεις από...

STRANDBEAST, ΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

O Theo Jansen είναι ένας Ολλανδός φυσικός που από το 1990 άρχισε την μελέτη και την κατασκευή κινούμενων μηχανισμών – τα strandbeast (πλάσματα της παραλίας). 

Τα strandbeast – που ο Jansen τα θεωρεί ως κάποια μορφή ζωής – συνίστανται από πολύπλοκες συνδέσεις σωληνώσεων ελαφρών υλικών, κυρίως από PVC, που διαθέτουν πόδια και «ιστία» ώστε να μπορούν να κινηθούν με την βοήθεια του ανέμου, να αποθηκεύουν την αιολική ενέργεια για να κινούνται όταν σταματάει ο άνεμος, να «αντέχουν» στις καταιγίδες, να ανιχνεύουν την παρουσία νερού κλπ. 

Δείτε τις εντυπωσιακές δημιουργίες του Jansen στο βίντεο που ακολουθεί:

physicsgg.me - 07/12/2014

 

Share in Facebook
Tweet it!