18 | 02 | 2018

Κύριες επιλογές
Χρονική ταξινόμηση άρθρων
Powered by mod LCA
Οι Ειδήσεις από...

ΥΠΕΡΟΧΗ ΕΛΛΑΔΑ! ΥΠΕΡΟΧΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ!

«Ο ευγενής άνθρωπος δίνει αξιοπρέπεια σ' όλες τις πράξεις.» "Πλούταρχος"

«Ο λεπτός κι ευγενικός άνθρωπος φέρνεται σαν να 'χε μέσα του το νόμο. Έτσι  κυριαρχεί στην παρέα, με τους καλούς του τρόπους και την ευγενική του  συμπεριφορά.» "Αριστοτέλης" «

Όποιος συνήθισε ν' αντιμετωπίζει ήρεμα και με καλοσύνη και ευγένεια τα  πράγματα της ζωής, εύκολα μπορεί να συναναστρέφεται τους ανθρώπους με ευγένεια  και πραότητα.» "Πλούταρχος"

 

Share in Facebook
Tweet it!