18 | 02 | 2018

Κύριες επιλογές
Χρονική ταξινόμηση άρθρων
Powered by mod LCA
Οι Ειδήσεις από...

ΓΡΙΦΟΣ 3

Μετακινήστε ένα μόνο ψηφίο,

ώστε να γίνει σωστή 

η παρακάτω αφαίρεση:

101 - 102 = 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 eisatopon.blogspot.gr

Όσοι θέλουν, μπορούν να μας στείλουν τη λύση (ή να μας τη ζητήσουν) στέλνοντάς μας μήνυμα μέσω της επιλογής Επικοινωνία (πάνω δεξιά στη σελίδα).

 

Share in Facebook
Tweet it!