19 | 11 | 2017

Κύριες επιλογές
Χρονική ταξινόμηση άρθρων
Powered by mod LCA
Οι Ειδήσεις από...

ΣΕΞΙΔυό τύποι στο καφενείο,


ο ένας λύνει σταυρόλεξο.


- Γυναικείο όργανο ηδονής, πέντε γράμματα.


- Οριζοντίως ή καθέτως;


- Οριζοντίως.


- Στόμα.

Share in Facebook
Tweet it!