19 | 01 | 2018

Κύριες επιλογές
Χρονική ταξινόμηση άρθρων
Powered by mod LCA
Οι Ειδήσεις από...

ΤΑ ΝΕΡΑ ΤΟΥ ΣΟΦΑΔΙΤΗ ΡΥΠΑΙΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΗΝΕΙΟ

Προβληματική κρίνεται η οικολογική κατάσταση του ποταμού Σοφαδίτη, τα νερά του οποίου καταλήγουν στον Πηνειό ποταμό, σύμφωνα με στοιχεία έρευνας επιστημόνων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Όπως προκύπτει από το πόρισμα των μελετών, τα νερά του ποταμού υποβαθμίστηκαν σε σημαντικό βαθμό από τις γεωργικές δραστηριότητες, οι οποίες ξεπερνούν κατά περίπου 30% τα όρια που έχουν θέσει ευρωπαϊκές οδηγίες για την προστασία των επιφανειακών υδάτων.

Τα νερά του Σοφαδίτη, πηγάζουν από τη φραγμαλίμνη του Σμοκόβου Καρδίτσας και καταλήγουν στον Πηνειό, η οικολογική ποιότητα του οποίου επηρεάζεται άμεσα.

Κατά το 2009, επιστήμονες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πραγματοποίησαν, εκτός από χημικές αναλύσεις και βιολογικές μετρήσεις στον Σοφαδίτη.

Οι τιμές των μετρήσεων - σε όλους τους σταθμούς κατά μήκος του ποταμού - έδειξαν ότι ξεπεράστηκαν κατά πολύ τα όρια σε νιτρώδη και μονιακά στοιχεία, που θέτουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες, με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, την υποβάθμιση του πόσιμου νερού.

Του Αποστόλη Ζώη - από την Έρευνα - 21/10/2010

Το 2015 αποτελεί ορόσημο για τη χώρα μας και όλες της χώρες της ΕΕ, καθώς μέχρι τότε οφείλουν να εφαρμόσουν την οδηγία πλαίσιο 2000/60/ΕΚ που θέτει ως στόχο την επίτευξη της καλής οικολογικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων.

Επίσης ο Πηνειός ποταμός, έχει μολυνθεί ανεπανόρθωτα και τα νερά του είναι ακατάλληλα για οποιαδήποτε χρήση. Αυτό υποστηρίζει ο Νικήτας Μυλόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (διαχείριση υδάτινων πόρων).

«Το υδατικό δυναμικό του δέχεται εδώ και σαράντα χρόνια τη μεγαλύτερη ανθρωπογενή πίεση για την κάλυψη αρδευτικών αναγκών, συγκριτικά με τα υπόλοιπα διαμερίσματα της χώρας, και αποτελεί το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα της αδιέξοδης και εχθρικής προς το περιβάλλον πολιτικής των τελευταίων δεκαετιών, έχοντας φτάσει να καταναλώνει το 25% του νερού που καταναλώνεται σε όλη τη χώρα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Μυλόπουλος. Δέχεται- τονίζει ο κ. Μυλόπουλος- αστικά λύματα πόλεων και κωμοπόλεων (με χωματερές δίπλα ή και μέσα στην κοίτη), βιομηχανικά απόβλητα (μεταξύ των οποίων και τα χημικά απόβλητα ορισμένων χημικών βιομηχανιών), κτηνοτροφικά απόβλητα (ποιμνιοστάσια, χοιροστάσια, βουστάσια), γεωργικά φάρμακα και λιπάσματα (υπολογίζεται ότι στην ευρύτερη περιοχή χρησιμοποιούνται 230.000 τόνοι λιπάσματα και 2.000 τόνοι φυτοφάρμακα).Οι συγκεντρώσεις τόσο των φωσφορικών, όσο και των νιτρικών υπερβαίνουν κατά πολύ το ανώτερο επιτρεπτό όριο για τα επιφανειακά νερά, και σε συνδυασμό με τις μεγάλες συγκεντρώσεις κολοβακτηριοειδών αποδεικνύουν ότι ο Πηνειός έχει μολυνθεί ανεπανόρθωτα, και τα νερά του είναι ακατάλληλα για οποιαδήποτε χρήση».

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Φίλων του Πηνειού, τα νερά του ποταμού έχουν πληγεί από μια πολύμορφή και δύσκολα ελεγχόμενη ρύπανση, με αποτέλεσμα το μόνο τμήμα του ποταμού που διατηρείται σε καλή κατάσταση να είναι εκείνο στις πηγές και την κοιλάδα των Τεμπών (λόγω των πηγών). Αυτό προκύπτει άλλωστε και από επιστημονικές μελέτες.

"Ο Πηνειός, δυστυχώς, δεν έτυχε της προσοχής και της φροντίδας της πολιτείας, με αποτέλεσμα να χαθούν ευκαιρίες για έργα και ενέργειες τη δεκαπενταετία που πέρασε, που θα βοηθούσαν προς την κατεύθυνση του αποτελεσματικού ελέγχου των πηγών ρύπανσης. Σήμερα το ποτάμι παρουσιάζει έντονα τα σημάδια αυτής της συνεχιζόμενης κακοποίησης", τονίζουν τα μέλη του παραπάνω Συλλόγου, επικαλούμενα σχετικές έρευνες.

Share in Facebook
Tweet it!