20 | 02 | 2018

Κύριες επιλογές
Χρονική ταξινόμηση άρθρων
Powered by mod LCA
Οι Ειδήσεις από...

ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΜΕΣ ΣΤΗ ΓΗ

09_villa10
Πλήρως ενσωματωμένο

στο αλπικό τοπίο του Vals

στην Ελβετία

και σχεδιασμένο

από τον αρχιτέκτονα

Christian Muller 

μοιάζει... εξωγήινο!
  

01_villa02

08_villa06

02_illa03

03_villa11

04_villa07

05_villa08

06_villa12

07_villa04

Share in Facebook
Tweet it!